Locul fosilifer Aliman, jud. Constanța, România

Punctul fosilifer Aliman se prezintă ca un perete abrupt, care din punct de vedere geologic este constituit dintr-o alternanță de calcare care aparțin cretacicului inferior.

Leave a Reply