Mănăstirea Sfântul Sava, județul Bacău, România

În centrul județului Bacău, într-o a doua Bucovină a Moldovei, la răscrucea râurilor Cernu și Trotuș, se află un loc de taină. O mănăstire ce a renăscut din cenușa comunismului, devenind emblema ortodoxiei întregii zone Tazlău-Trotuș.

Leave a Reply