Mănăstirea Sfânta Maria Jercălăi, Jud. Prahova, România

Mănăstirea Jercălăi din Urlaţi găzduieşte schitul Sfânta Maria-Cricov, cu bisericuţa lui de lemn în formă de corabie şi cu turla ei zveltă, având la bază pridvor şi prispă pe latura sudică. Bisericuţa din lemn constuită în anul 1731 se remarcă prin armonia desăvârşită a proporţiilor, dar şi prin frumuseţea picturii interioare de mare valoare artistică.

Leave a Reply